Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Islámského centra v Praze, jeho historii a další aktuality.
Pražské Islámské centrum (Pražská mešita) sdružuje muslimy mnoha národností a je otevřené každému, kdo přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporuje integraci muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů K čemu slouží mešita Historie Pražské mešity Jak se chovat v mešitě Kdy je otevřeno Kde nás najdete Kontaktujte nás

Páteční kázání
Publikace
Galerie fotografií
Mešity a modlitebny
v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Mezináboženský
dialog
Archív aktivit
Inzerce
Odkazy
Název: Naše děti a letní prázdniny
Datum: 5. červenec 2019
Imám: šejch Ahmad Rajab

Páteční kázání 5. 7. 2019                                                                       šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Naše děti a letní prázdniny

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islám věnuje velkou péči dětem, protože jsou základním článkem společnosti. Díky nim společnost posiluje, roste její význam, na jejich bedrech stojí národy, roste jejich ctižádost. Společnost bez těchto stavebních kamenů slábne ve svých základních pilířích. Největším požehnáním od Alláha jsou v životě člověka jeho děti, jsou darem od Alláha, jsou ozdobou života na tomto světě. Alláh praví: „Majetek a děti jsou života pozemského ozdobou.“ (18:46) Musíme si být tady v České republice vědomi toho, že děti a jejich výchova nám byla svěřena a odpovídáme za ně. Alláh nám radí, abychom je vychovali správně v jejich víře a životě na tomto světě. Prorok (sAs) řekl: „Každý z vás má někoho na starosti a za někoho zodpovídá. Muž má na starosti a odpovídá za svou rodinu, žena má na starosti a odpovídá za domácnost a děti…“ Prorok (sAs) řekl: „Alláh se každého dotáže na to, co mu svěřil na starost. Pamatujte na to, nebo ne, dokud nebude člověk dotázán na členy své rodiny.“

Ibn Umar (rAa) řekl: „Vychovávej svého syna, neboť jsi za něho odpovědný. Jak jsi ho vychoval a co jsi ho naučil? On odpovídá za to, že se k tobě bude chovat laskavě a bude poslušný.“

Udělali jsme pořádně to, co nám dal Alláh za povinnost? Nezklamali tuto důvěru, která v ně byla Alláhem vložena? Splnili rodiče úkol, který jim Alláh svěřil? Je to velká důvěra a velká zodpovědnost.

Muslimové, děti muslimské menšiny mají letní prázdniny a musíme využít čas na to, co je pro ně užitečné. Volné dny promrhají na zábavu a hry bez užitku. Co musíš jako otec nebo jako matka udělat s dětmi ve volnu a o prázdninách?

Jedním z prostředků výchovy je dobrý příklad. Je to nejlepší způsob výchovy dětí, který má největší účinek. Neboť dítě má své rodiče za vzor, napodobuje je, napodobuje jejich chování a také poslouchá jejich napomenutí a připomínky. Všemohoucí Alláh praví: „Pravil Luqmán synu svému napomínaje jej: ‚Synáčku, nepřidružuj nic k Alláhovi, vždyť přidružování je věru křivda nesmírná.‘“ (31:13) Základem výchovy dětí musí být správné přesvědčení. Rodiče musí své děti učit základům víry, principům náboženství. Je třeba děti učit milovat Všemohoucího Alláha a být bohabojní. Prorokovi druhové vychovávali své děti tak, aby při všem, co dělají, měly na paměti Všemohoucího Alláha. Dalším prostředkem výchovy dětí je vštěpování lásky k Prorokovi (sAs), neboť láska k Prorokovi (sAs) patří k víře. Anas (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Nejste pravými věřícími, dokud mě nemilujete více než své rodiče, děti a všechny lidi.“ Výuka Koránu patří k hlavním prostředkům výchovy, neboť v něm je mnoho ponaučení. Rodiče by se měli postarat o to, aby děti naučili Koránu, protože je to nejdůležitější základ islámské výchovy.

Ó Alláhu, prosíme tě, aby naši synové a dcery byli správnými muslimy.


Časy modliteb
islamstroy.com