Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Islámského centra v Praze, jeho historii a další aktuality.
Pražské Islámské centrum (Pražská mešita) sdružuje muslimy mnoha národností a je otevřené každému, kdo přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporuje integraci muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů K čemu slouží mešita Historie Pražské mešity Jak se chovat v mešitě Kdy je otevřeno Kde nás najdete Kontaktujte nás

Páteční kázání
Publikace
Galerie fotografií
Mešity a modlitebny
v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Mezináboženský
dialog
Archív aktivit
Inzerce
Odkazy

Prohlášení k eutanazii

Vloženo: Pátek, 20. prosinec 2019 17:30:19

Iniciativa "Společný hlas - fórum křesťanů, židů a muslimů v ČR" vydala prohlášení, ve kterém odmítá legalizaci eutanazie - asistované sebevraždy. O návrhu zákona, který by ji umožňoval, bude na přelomu února a března 2020 jednat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 

Text prohlášení:

Společný hlas křesťanů, Židů a muslimů k problematice eutanazie a
doprovázení umírajících:
V návaznosti na prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady
církví, Federace židovských obcí a Ústředí muslimských obcí v České
republice z roku 2005, se iniciativa Společný hlas křesťanů, Židů a muslimů
vyjadřuje k problematice dalšího návrhu na legalizaci eutanazie v České
republice.
Naše víra chápe lidský život jako dar od Boha a tento dar nezpochybňujeme
ani ve chvíli nemoci a umírání. Vnímáme bolest lidí, kteří procházejí
těžkými chvílemi nemoci, prázdnoty života a umírání. Přesto nesouhlasíme se
snahou reagovat na utrpení, lidskou opuštěnost a samotu ukončením lidského
života pomocí smrtícího prostředku. Nejsme pro udržování života těžce
nemocných a umírajících za každou cenu. Vítáme možnost, zakotvenou v našem
právním řádu, že pacienti a jejich rodiny mohou odmítnout další léčbu či
resuscitaci.
Vítáme velký rozvoj paliativní léčby, umožňující, aby lidé nemuseli trpět
nesnesitelnou bolestí. Jsme pro rozvoj hospicového hnutí a také mobilní
hospicové péče. Toto hnutí již pomohlo mnoha lidem v naší zemi a dále se
rozvíjí. Při správném uplatnění paliativní léčby a laskavé péče školených
odborníků, mohou lidé odcházet z tohoto života důstojnou smrtí.
Zkušenosti ze zemí, které eutanazii již delší dobu praktikují, ukazují na
strmý nárůst počtu eutanazií či asistovaných sebevražd, které jsou
vykonávány nejen u těžce nemocných, ale v některých případech ji podstupují
i lidé, kteří jsou opuštěni a trpí ztrátou smyslu života. Tato fakta svědčí
o krizi mezilidských vztahů, o vážných sociálních problémech, ty však je
třeba řešit jinými způsoby.
Legalizace eutanazie je „kluzkou plochou“, protože je obtížně regulovatelná
a lidé mohou být vystaveni psychickému tlaku na ukončení života. Psychický
tlak by mohl být vyvíjen také na rodiče postižených dětí. Hrůzným mementem
je eutanazie duševně nemocných a jinak postižených pacientů za holocaustu.
Podporujeme rozvoj paliativní péče a hospicového hnutí. Kvalitní paliativní
péče snižuje počty lidí, kteří se uchylují k eutanazii.
V duchu Hippokratovy přísahy: „nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby
mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)“ trváme
na tom, že poslání lékařů je léčit, pomáhat od bolesti, život se snažit
udržet či prodloužit, a nikoliv jej ukončovat.


Časy modliteb
islamstroy.com
Soutěž v pamatování Koránu
Nová brožura "Kdo je Alláh"