Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

Prvních deset dnů Dzu l-hidždža

Vloženo: pondělí 20. července 2020 16:18:49

Ve středu 22. 7. začíná prvních deset dnů měsíce Dzu l-hidždža. 

Je to deset nejdůležitějších dnů v roce a je dobré si je připomenout. 
"Nejsou jiné dny v roce, ve kterých jsou dobré skutky Alláhovi milejší, než prvních deset dnů Dzu l-hidždža" (zaznamenal al-Buchárí) 
Odměna za dobré skutky se v nich násobí. 
Muslimové maji doporučeno zejména: 
1) více si připomínat Alláha 
2) dobrovolný půst, zvláště 9. Dzu l-hidždža na den Arafa. 
3) darování almužny chudým 
4) udržovat vztahy s příbuznými 
5) využít příležitosti Svátku oběti a sváteční modlitby 
6) vykonání oběti 
Obětování u příležitosti svátku Íd al-Adhá je možné provést i platbou přes některou známou a důvěryhodnou mezinárodní charitativní organizaci, která obětování provede za vás a maso rozdělí potřebným muslimům v zemi podle vašeho výběru. 

 



Časy modliteb