Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Konference Společně proti terorismu

Mezinárodní konference „Společně proti terorismu“

Ve dnech 4. – 5. ledna 2017 se ve velkém sále Autoklubu v centru Prahy uskutečnila dvoudenní konference s názvem „Společně proti terorismu“, na které vystoupili dva čeští a čtyři zahraniční přednášející. Konferenci pořádala společnost Alfirdaus, s.r.o. ve spolupráci s Muslimskou obcí v Praze.

Akci komentovala i některá média:
https://zpravy.idnes.cz/konference-muslimu-spolecne-proti-terorismu-fa3-/domaci.aspx?c=A170104_183046_domaci_kop

Úvodní slovo konference „Společně proti terorismu“

(Vladimír Sáňka, Muslimská obec v Praze)

Milí hosté,

vítáme vás všechny. Jsme rádi, že jste přišli debatovat spolu s námi, vy, co s námi souhlasíte i vy, co s námi nesouhlasíte. Lidé vždycky byli rozmanití, co do rasy, národností i názorů. A Korán nás učí (verš 49:13), že rozmanitost je tu proto, abychom se vzájemně poznávali. Byla by to nuda, kdybychom byli všichni úplně stejní, mluvili stejným jazykem a měli stejné názory.

Tato dvoudenní konference se koná pod názvem „Společně proti terorismu“ a pořádá ji společnost Alfirdaus spolu s Muslimskou obcí v Praze. Je reakcí na dění v Evropě i v okolí Evropy. Cítili jsme, že nestačí, abychom se k dění kolem nás vyjadřovali jen pomocí prohlášení a tiskových zpráv, proto jsme už v srpnu loňského roku uspořádali shromáždění muslimů proti terorismu na Náměstí Jiřího z Poděbrad, které přišlo podpořit i velké množství křesťanů a ateistů. Chceme v těchto akcích pokračovat a přispět tak k veřejné debatě a k budování pozitivních vztahů mezi lidmi různých vyznání žijícími v Ćeské republice.
Co je příčinou teroristických aktivit všeobecně? Jak bychom se této hrozbě měli společně bránit?

Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět dva odborníci z ČR a čtyři z muslimských zemí:
Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, z Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně,
PhDr. Petr Pelikán, orientalista, islamolog, analytik a překladatel, působící mj. i na Filosofické fakultě v Plzni
Dr. Fahad Al Rašíd, děkan Fakulty islámského práva na univerzitě v Kuvajtu,
Dr. Ahmad Báqir, bývalý ministr spravedlnosti a poslanec kuvajtského parlamentu,

Dr. Muhammad Al Otaibi, profesor islámského práva na univerzitě v Kuvajtu, Dr. Fahad Al Tuwajdžri, odborník na islámské nauky a náboženský extremismus ze Saudské Arábie.

Toto téma je opět velmi aktuální. Není to tak dávno, co v Evropě vybuchovaly bomby IRA, ETA a dalších teroristických skupin a umíralo ještě více nevinných lidí, než je tomu v posledních dvou letech. Teď je v médiích slovo terorismus opět jedním z nejfrekventovanějších. Zločinů terorismu se v Evropě i v přilehlé části Blízkého východu dopouštěli jednotlivci, skupiny i celé státy prostřednictvím svých ozbrojených složek.

Diskuzí na tato témata se u nás často účastnili bezpečnostní experti, odborníci na extremismus, ale také politici a různí aktivisté. Na to, že se v některých vyjádřeních terorismus dával do spojení s islámem, se však k těmto tématům téměř vůbec nevyjadřovali lidé, kteří islám studovali. Velmi často se tak v našem mediálním prostoru objevovala vyjádření, která od základu postrádala věcnost a informovanost. Lidé, jejichž specializací je entomologie, prognostika, cestovní ruch, psychiatrie, sociologie a podobné obory, svými vyjádřeními na adresu islámu, které mohly mít původ také v pochybných internetových zdrojích, jen posilovali už tak rozšířené stereotypy. Opravdu není možné rozsoudit islám s jeho čtrnáct set let dlouhou historií na základě chování několika skupin muslimů, které se aktivovaly v posledních několika letech.

Od religionistů i islamologů často slyšíme, že by se měla otevřít celospolečenská diskuze a společnost by se měla bránit cílenému šíření dezinformací, strachu a nenávisti. Je potěšitelné, že u nás vznikají odborné skupiny, a to i na vládní úrovni, které mají na cíleně šířené dezinformace upozorňovat. Nikoliv jejich šíření bránit nebo je dokonce zakazovat, ale odhalit a říci, v čem jsou zavádějící. Je příznačné, že se i tento tým stal terčem dezinformační kampaně a že se někteří lidé obávají, že by mohl upozornit i na ně samotné.

Muslimská komunita v ČR pravidelně, kontinuálně a jednoznačně odsuzuje jakékoliv neospravedlnitelné násilí, extremismus či terorismus páchané kýmkoliv a kdekoliv na světě. Je nutné zdůrazňovat, že pokud jsou pachatelé těchto zločinů muslimové, a platí to obzvláště pro atentáty, ke kterým došlo v Evropě za poslední dva roky, jedná se vesměs o náboženské analfabety a mladé delikventy s kriminální minulostí, kteří jsou ve skutečnosti od islámu velmi daleko.

Islám je tu 1400 let a není možné, aby náboženství, které postavilo ve své době pokrokovou civilizaci, obohatilo celý svět vědou, univerzitami a vyspělou kulturou, se v posledních 20 letech obrátilo o 180 stupnů v náboženství šířící zlo a násilí. Musíme si klást otázky, kdy, kde a jak tyto skupiny vznikly a komu slouží. Jestli ISIS někomu slouží, určitě to nejsou muslimové, právě naopak. ISIS zabíjí nejvíce muslimy. Ničí historické památky, které na Blízkém východě muslimové po 1400 let chránili a udržovali. A navíc, existence ISIS je záminkou k tomu, že strach z muslimů je šířen všude na světě. Toto je cíl ISISu, stejně jako je to i cíl radikálních odpůrců islámu, kteří jsou snad jedinými Evropany, kteří teroristické atentáty v Evropě vítají. K tomu máme jen v ČR několik příkladů.

Je otázka, proč jsou se zločiny těchto okrajových skupin a jednotlivců tak často spojování i muslimové ostatní, kteří tyto věci ostře odsuzují a distancují se od nich. Uplatňování kolektivní viny je jedno velké zlo a nebezpečí, které může vyústit v další zločiny proti nevinným lidem. V této souvislosti si musíme stále připomínat 30. léta minulého století v Evropě, kdy podobné uplatňování kolektivní viny vedlo až k vyvražďování celých národů.

Musíme důrazně a důsledně kriminalizovat pachatele těchto útoků, nikoliv jejich národnost nebo dokonce jejich náboženství, ke kterému se hlásí téměř 2 miliardy obyvatel naší planety a kteří tyto činy odsuzují stejně jasně jako všichni ostatní.

Muslimové mají pro odsouzení násilností na nevinných civilistech, jakých jsme v poslední době svědky v některých evropských městech, o důvod více. Odsuzují je nejen z lidského hlediska a proto, že jsou ze strany atentátníků ohroženi stejně jako všichni ostatní. Dalším důvodem k odsouzení je to, že cíl teroristů, tedy radikalizovat evropské společnosti proti muslimským komunitám, reálně funguje. Muslimské komunity se stávají terčem nenávisti v evropských zemích, které jsou jejich domovem. V tomto ohledu jsou blízkými spojenci teroristů ti evropští radikální odpůrci islámu, kteří se šířením nenávisti ke všem muslimům bez rozdílu snaží dosáhnout stejného efektu a postavit muslimské minority a většinové společnosti proti sobě. Tento proces se snažíme zastavit. Nejen proto, že může nahánět další rekruty do sítí ISISu, ale i proto, že je tu cíleně vytvářen tlak na omezování základních lidských a občanských práv jedné skupiny obyvatel a je tak ohrožena základní hodnota západní civilizace, a to je existence právního státu.

Terorismus je zlo, kterému je nutné důrazně čelit. A vždycky je účinnější, když se odpůrci teroru spojí do jedné linie. Terorismem jsme přece ohroženi všichni stejně, i desítky milionů evropských muslimů.

O těchto a mnoha dalších tématech by měla být tato konference. Přáli bychom si, aby byla naším příspěvkem k celospolečenské diskuzi, a přejeme vám příjemně a užitečně strávený čas.


Časy modliteb