Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

Muslimská obec v Praze přeje všem muslimkám a muslimům šťastný a požehnaný Svátek oběti (Íd al-Adhá). A sdělujeme: více


Vloženo: pátek 16. července 2021 22:13:03

Obětování je Sunna našeho otce Ibráhíma a je za něj velká odměna u Alláha. Slouží také k nakrmení chudých. víceSvátek oběti (Íd al-Adhá) se předpokládá v termínu 20. 7. 2021 (10. dzu l-hidždža 1442 h.). Termín bude potvrzen po spatření nového Měsíce 9./10. července. Prvních deset dnů měsíce dzu l-hidždža (letos se předpokládají ve dnech 11. až 20. 7.) jsou nejvýznamnějšími dny islámského roku. víceMuslimská obec v Praze oznamuje, že: Svátek oběti (Íd ul-Adhá) bude v úterý 20. července 2021. Prvních deset dnů měsíce Dzu l-hidždža začíná v neděli 11. července. Den Arafa bude v pondělí 19. července 2021. vícePrvních deset dnů měsíce Dzu l-hidždža jsou nejdůležitější dny v roce. "Nejsou jiné dny v roce, ve kterých jsou dobré skutky Alláhovi milejší, než prvních deset dnů Dzu l-hidždža." (zaznamenal al-Buchárí) Odměna za dobré skutky se v nich násobí. Muslimové maji doporučeno zejména: víceMuslimská obec v Praze oznamuje, že letošní ramadán končí ve středu 12. května západem slunce. První den Svátku přerušení půstu je čtvrtek 13. května, kdy také proběhnou sváteční modlitby. V modlitebnách v Opatovické a v Blatské budou dvě modlitby (v 7 a v 8 hodin ráno - pouze pro muže) , v modlitebně Na Košince je začátek v 8:30. Přejeme všem muslimkám a muslimům krásný Svátek.  víceČasy modliteb