Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Sázení stromů

Sázení stromů

V listopadu 2017 Muslimská obec v Praze zakoupila pro obec Čakovice 20 ovocných stromů a ve spolupráci s organizací Sázíme stromy, z.ú. je její členové vysadili. Udělali jsme tak něco nejen pro naše životní prostředí, ale i v souladu s islámskou tradicí, která takové činy doporučuje.

Prorok Muhammad (nechť mu Alláh žehná a dá mír) řekl: „Když muslim zasadí strom nebo zaseje semínko, a pak člověk, pták nebo zvíře sní (z toho, co vyrostlo), je to dobročinnost (za kterou je pro něj od Boha odměna).“ (zaznamenal al-Buchárí)

nebo: „Držíš-li v ruce sazenici a přijde Den soudu (tj. konec tohoto světa), zasaď ji!“


Časy modliteb