Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Oslava svátků

Muslimské svátky a jejich oslava

Islám dává muslimům dva svátky v roce. Každý z nich má své pevné místo v islámském kalendáři a je spojen s jedním důležitým uctíváním, probíhajícím právě jednou za rok. Prvním svátkem je Svátek přerušení půstu (Íd al-Fitr), který začíná prvního dne měsíce šawwál, tedy ihned po skončení postního měsíce ramadánu. Druhým svátkem je čtyřdenní Svátek oběti (Íd al- Adhá), který začíná 10. dne měsíce dzú l-hidždža, tedy ve dnech, kdy vrcholí každoroční velká pouť do Mekky (hadždž).

Islámský Svátek oběti je připomenutím bohabojného skutku proroka Abraháma, který uposlechl Božího příkazu a byl ochoten obětovat svého prvorozeného syna Ismaela, který byl v té době jeho jediné dítě. Bůh odevzdanost obou přijal a namísto Ismaela poslal k oběti berana. Jako připomínku této události muslimové po celém světě mají v tyto sváteční dny doporučeno obětovat zvíře (většinou ovci) a alespoň 2/3 masa potom rozdávají potřebným lidem, sousedům, přátelům či příbuzným.

Co mají oba muslimské svátky společné je to, že věřící se v první den svátku brzy po východu slunce scházejí na společnou bohoslužbu, navzájem si přejí „požehnaný svátek“, rodiče dávají dětem dárky, lidé se vzájemně navštěvují a slaví.

Muslimská obec v Praze se v minulých letech snažila na ranní sváteční bohoslužbu pronajmout velký sál nebo sportovní halu, ve které by se mohli shromáždit pokud možno všichni věřící z Prahy a okolí. Ti přicházejí i se svými rodinami, aby se účastnili společné modlitby, vyslechli si promluvu imáma a vzájemně si popřáli radostné svátky a vše dobré do následujícího roku.


Časy modliteb