Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

Jak se má nemuslim chovat v mešitě

Pražská mešita není pouze pro muslimy. Je otevřena každému, kdo do ní přichází s dobrým úmyslem, s cílem získat nové informace nebo se chce jen seznámit s prostředím mešity. Přesto jsou tu určitá pravidla, která by měl každý návštěvník mešity respektovat, aby nenarušil určitou výjimečnost a posvátnost tohoto místa, aby bral ohled na probíhající modlitbu nebo páteční kázání.

Návštěvník by měl být oblečen tak, aby nebyla příliš odhalena nahota těla. Požadavky na oblečení jsou samozřejmě rozdílné pro muže a pro ženy. Muži by do mešity neměli přicházet v krátkých kalhotách nad kolena, a rovněž by měli mít zakryté břicho. Ženy by neměly mít odhalené nohy, břicho, ramena a neměly by mít ani hluboký výstřih. Šátek na hlavě pro nemuslimky není povinný, je však pro nás potěšující, když si některé návštěvnice pro vstup do mešity z respektu k ní přes vlasy šál nebo šátek dají. Všichni si v mešitě musí vyzout boty.

V mešitě se nehodí hlasitě mluvit. Pokud právě probíhá společná modlitba nebo páteční kázání, doporučuje se nemluvit vůbec. Pokud probíhá páteční promluva imáma, v klidu se posaďte za řadami sedících muslimů. Pokud probíhá jakákoliv modlitba, nesmí se procházet před modlícími se muslimy.

V žádném případě se neostýchejte na cokoliv zeptat. V islámu neexistují žádná tabu, o kterých by se nemělo mluvit. Nejlépe se zeptejte imáma nebo pracovníka kanceláře mešity. Islámská nadace v Praze též vydala řadu publikací, které můžete v mešitě získat. Abyste přišli ve vhodný čas, můžete si předem do mešity zavolat (viz kontakty).
Některá doporučení pro muslimy při návštěvě mešity

Jsou jisté způsoby, které má muslim dodržovat při návštěvách mešity:

1.Měl by se snažit vypadat co nejlépe, když přichází do mešity. Alláh říká: „Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé!“ (súra al-a‘ráf – Rozpoznání, verš 31)

2.Měl by vyslovit prosbu při vstupu do mešity (Bože, prosím odpusť mi mé hříchy a otevři pro mě dveře milosrdenství), a vstoupit pravou nohou.

3.Pozdravit muslimy, kteří jsou v mešitě, pozdravem „as-salám ‘alajkum“, ale pokud mají výuku, přednášku nebo se modlí, řekne pozdrav v duchu.

4.Pomodlí se dvě rakca jako pozdravení mešitě před tím, než si sedne. V jednom hadísu se říká: „Jestli někdo vstoupí do mešity, neměl by si sednout předtím, než se pomodlí dvě rak‘a.“

5.V době, kdy čeká na modlitbu, by měl chválit Alláha a číst Korán jak jen může, a dělat nepovinné modlitby. Protože podle hadísu: „Kdo často navštěvuje mešitu a čeká na modlitbu po modlitbě, to jsou důvody pro vymazání hříchů a zvýšení odměny.“

6.Měl by se vyhnout planému tlachání o nedůležitých světských záležitostech, vyhnout se lhaní a pomlouvání. V jednom hadísu se praví: „Jestli člověk věří v Alláha a v Den soudný, měl by mluvit dobře nebo mlčet.“

7.Vyhnout se nakupování a prodeji uvnitř mešity.

8.Neměl by v mešitě hledat ztracené věci, protože v hadísu se praví: „Kdo přichází do mešity z důvodu nalezení ztracené věci, Alláh mu ji nemusí vrátit.“

9.Je neslušné zvedat hlas uvnitř mešity, s výjimkou čtení Koránu a chválení Alláha.

10.Má se vyvarovat procházení před modlícími se muslimy, aby nevstoupil do prostoru jejich modlitby, a měl by se posadit, kde najde zjevně prázdné místo. Prorok Muhammad (nechť mu Alláh žehná a dá mír) řekl jednomu muži, který přišel pozdě k modlitbě a ve snaze sednout si co nejvíce dopředu překračoval řady již sedících muslimů, aby si už sednul, že už tak dosti lidem ublížil.

11.Nerušit ostatní muslimy uvnitř mešity.

12.Imám nebo samotný modlící se člověk by měl dát něco jako zábranu před místo, kam pokládá čelo při prostraci. V jednom hadísu se praví: „Pokud se někdo z vás modlí, měl by si dát před sebe zábranu blízko místa jeho prostrace, aby jej ďábel nepřerušil při modlitbě.“

13.Neprojít před modlícími se lidmi v místech, kam se pokládají při prostraci, protože je to učenci označeno jako zakázané (haram). V jednom hadísu se praví, že muž, který to ví a přesto to udělá, měl by stát 40…a vypravěči hadísu řekli, že nevědí, jestli se jedná o 40 dnů, měsíců nebo let.

14.Snažit se udržovat mešitu čistou jak je to jen možné, neodhazovat nic, co by ji mohlo znečistit nebo znepříjemnit pobyt ostatním, nepsat po stěně atd.

15.Nejen neznečišťovat mešitu, ale jestli někdo vidí něco špinavého, měl by to odstranit. V hadísu se praví: „Všechny skutky mého národa budou předvedeny v Den posledního soudu, dokonce i smítko, které muslim uklidí z mešity.“

16.Muslim nesmí přijít do mešity se špatným zápachem, jako po jedení česneku, cibule nebo po kouření cigarety. Anděly mrzí to, co obtěžuje syna Adama.

17.Nevodit do mešity velmi malé děti nebo duševně choré osoby, které nemají kontrolu nad tím, co dělají, protože by mohli rušit klid ostatních.

18.Snažit se stát v prvních řadách v mešitě během společné modlitby, jak se praví v hadísu: „Nejlepší z mužských řad jsou ty první a nejhorší z nich jsou ty poslední, a nejlepší ze ženských řad jsou poslední a nejhorší z nich jsou jejich řady první.“

19.Odcházet z mešity napřed levou nohou, říkajíc při tom: „Bože, prosím odpusť mi mé hříchy a otevři mi dveře Tvého milosrdenství.“


Časy modliteb