Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

Muslimská obec v Praze se představuje

Muslimové žijí na území ČR nepřetržitě již od doby před první světovou válkou, tedy více než 100 let. Ovšem až v roce 2004 se jim podařilo získat oficiální uznání jejich náboženské organizace státem. Bylo registrováno Ústředí muslimských obcí (ÚMO), které zastřešuje místní muslimské obce jako samostatné právní subjekty.

Muslimská obec v Praze (MOP) byla zaregistrována v roce 2007 a je jedinou muslimskou náboženskou společností působící v Praze a širokém okolí.

Hlavním cílem MOP je pomáhat všem muslimům žijícím v Praze a jejím okolí a zajišťovat jejich základní náboženské potřeby (páteční kázání, oslavy islámských svátků, program v měsíci ramadánu, pohřby, umožnění halal porážek na základě souhlasu Ministerstva zemědělství atd). Některé z těchto aktivit jsou vázány na provoz modlitebny.

Mezi hlavní aktivity MOP patří rovněž poskytování objektivních informací o islámu, mimo jiné i formou publikační činnosti. MOP má své vydavatelství a vydává knihy a brožury o islámu a muslimech v českém jazyce. Od roku 2011 se pravidelně účastní Mezinárodního knižního veletrhu v Praze.

MOP se účastní veřejných akcí, panelových diskuzí, mezináboženského dialogu a jiných programů s cílem dosáhnout vzájemného respektu, tolerance a přátelských vztahů se všemi složkami naší společnosti. Umožňujeme školním i jiným skupinám, aby navštívily mešitu a seznámily se s tímto prostředím, nebo přijdeme besedovat se studenty na jejich školu. Chceme zlepšit i naše životní prostředí, účastníme se např. sázení stromů a v podobných aktivitách budeme pokračovat a rozvíjet je.

Spolupracujeme s médii a především na naší facebookové stránce vydáváme prohlášení k různým příležitostem, vystupujeme proti projevům náboženské nesnášenlivosti, bráníme muslimskou pospolitost proti projevům rasismu, xenofobie či jakékoliv diskriminace.

V budoucnu se chceme více zaměřit na vzdělávání muslimské i nemuslimské veřejnosti v otázce islámu a jeho interpretace, což je v současné době největší výzva, které čelíme, zvláště pak po událostech z posledních let, jako byla migrační vlna nebo násilné útoky v několika evropských zemích. Po těchto událostech vzrostla vlna nenávisti, posilovaná výroky některých politiků a šířící strach, používající dezinformací a uplatňující princip kolektivní viny. Chceme pomáhat těm z nás, kteří nemohou najít práci nebo mají z nějakého důvodu problém začlenit se do společnosti, např. kvůli neznalosti jazyka či neznalosti místního právního prostředí. Důležitou součástí naší činnosti je charita a pomoc potřebným.

V čele Muslimské obce v Praze je předsednictvo, volené z členské základny muslimské obce. MOP může svým jménem podnikat a může být financována z darů, dotací a jiných příspěvků.

Velmi důležité je to, že MOP je náboženskou organizací, na úrovni církví a jiných náboženských společností. Je registrována Ministerstvem kultury podle zákona 3/2002 Sb. o Církvích a náboženských společnostech. Z toho vyplývá její nezastupitelná role pro muslimskou pospolitost u nás.


Časy modliteb