Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Dary pro Muslimskou obec v Praze:

Bankovní údaje pro jakékoliv platby a dary, určené pro MOP (IČ 73634182)


Základní účet pro provoz a činnost MOP:

Muslimská obec v Praze
7603967001/5500
IBAN CZ9655000000007603967001
SWIFT: RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank a.s., Praha 1, Václavské nám. 43, 110 00

Fond pro publikace:

Muslimská obec v Praze
7603967028/5500
IBAN CZ9655000000007603967028
SWIFT: RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank a.s., Praha 1, Václavské nám. 43, 110 00

Veřejná sbírka pro výstavbu kulturního centra:

Muslimská obec v Praze
7603967036/5500
IBAN CZ9655000000007603967036
SWIFT: RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank a.s., Praha 1, Václavské nám. 43, 110 00

Veřejná sbírka pro založení hřbitova a další výdaje spojené s pohřebnictvím:

Muslimská obec v Praze
7603967044/5500
IBAN CZ9655000000007603967044
SWIFT: RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank a.s., Praha 1, Václavské nám. 43, 110 00


Můžete přispívat na výše uvedené i jakékoliv jiné aktivity MOP (například charita a pomoc potřebným, sadaqa) a účel uvést v textu bankovního příkazu. Pokud váš dar MOP činí v součtu alespoň 1 000 Kč za rok, můžete jej zahrnout jako odečitatelnou položku do základu daně z příjmů. Požádejte o vystavení darovací smlouvy, kde bude uveden konkrétní účel. Pro vystavení smlouvy nás kontaktujte na adrese praha@muslim.cz

Děkujeme.
Časy modliteb