Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

Muslimové v ČR

Muslimská pospolitost v České republice má mnohá specifika. V první řadě je to samotný počet muslimů, který je relativně velmi malý.

Seriózní odhady počtu muslimů v naší zemi se pohybují většinou mezi deseti až dvaceti tisíci. Do tohoto počtu jsou zahrnuti všichni muslimové, tedy i ti, kteří islám praktikují jen částečně nebo vůbec. Pocházejí z různých oblastí muslimského světa, např. z Balkánu, Turecka, Středoasijských republik (nejvíce z Uzbekistánu), dále z Kavkazu, severní i subsaharské Afriky a Blízkého východu, ale také z Pákistánu, Malajsie, Indonézie a dalších muslimských zemí. Je to tedy národnostně velmi pestrá komunita a tvoří ji asi z 95% původem cizinci (někteří z nich již mají české občanství nebo trvalý pobyt). Jsou to z velké většiny muži. Zbylých asi 5% našich muslimů jsou rodilí Češi, kteří přijali islám. Mezi nimi pro změnu převažují ženy.

Sociologické průzkumy i zkušenosti samotných muslimů a muslimských organizací shodně ukazují na fakt, že převážná většina muslimů u nás je asimilovaná a s islámem je spojuje pouze země jejich původu, případně jméno. Jen menší část muslimů u nás jsou v různé míře praktikujícími muslimy – bude jich pravděpodobně mnohem méně než 5000 (religionisté uvádějí číslo 2500). Tito muslimové jsou vesměs velmi dobře začlenění do naší společnosti.

Největší počet muslimů žije v Praze, možná více než polovina celkového počtu. Další skupiny muslimů žijí v Brně, Teplicích, Karlových Varech, Hradci Králové, Plzni, mnohem méně jich je v Liberci, Olomouci, Ostravě a dalších městech.

Jiným specifikem muslimské minority u nás (např. v porovnání se zeměmi Západní Evropy) je to, že poměrně velká část jejích členů má vysokoškolské vzdělání. Již od 60. let 20. století přicházeli do tehdejšího Československa studenti ze zemí s převahou muslimského obyvatelstva, a to v rámci mezivládních dohod. Velká většina z nich se sice po studiu vracela do svých domovů, ale malá část z nich si tu našla práci a zůstala. V ČR například pracuje celá řada lékařů, programátorů, inženýrů a jiných odborníků muslimského vyznání, kteří tu buď vystudovali, nebo sem v poslední době přišli za prací. V 90. letech přichází do ČR tisíce uprchlíků především z Bosny, ale i z Kavkazu a dalších zemí, které z jejich vlasti vyhnala válka. Také oni (především Bosňáci, kterých bylo nejvíce) se po skončení války vracejí domů, ale malá část z nich se u nás usadila. Další skupinou jsou muslimové, kteří k nám přišli podnikat a založili si tu firmy. Zabývají se především dovozem a vývozem zboží, provozují restaurace, rychlá občerstvení, různé prodejny, směnárny a podobně. Někteří muslimové pracují na stavbách nebo se živí různými řemesly. Zde převažují muslimové ze Středoasijských republik, ale i jiných zemí. Žije tu i malý počet Ukrajinců, kteří islám přijali většinou až po svém příchodu do České republiky. Muslimských modliteben je u nás přibližně dvanáct. Stálé a pravidelně navštěvované modlitebny jsou především v Praze (zde je jich 3 až 5, jejich počet se v průběhu času mění), další jsou v Brně, Teplicích, Hradci Králové, Karlových Varech a Tuchoměřicích. Malé modlitební místnosti se nacházejí i na některých studentských kolejích (v Plzni, v Olomouci a v Liberci), několik malých sezonně fungujících modliteben je v lázeňských objektech (například v Klimkovicích, Darkově, Jáchymově nebo v Janských lázních).


Organizace:

Z činných organizací je třeba jmenovat místní muslimské obce, které jsou sdruženy pod Ústředím muslimských obcí (registrováno 17. 9. 2004). V tuto chvíli působí místní muslimské obce jako samostatné náboženské organizace v Praze (založena r. 2007), v Brně (2007), v Teplicích (2009), v Hradci Králové (2010) a v Karlových Varech (2012). Mimo nich existují dvě Islámské nadace (v Praze a v Brně), které byly založeny již v 90. letech a mají v majetku dvě mešity. Dalšími činnými organizacemi jsou Všeobecný svaz muslimských studentů, společnost Alfirdaus, s.r.o. a Svaz islámských kulturních center, všechny tři sídlí v Praze.


Časy modliteb