Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

Otevřený dopis náboženským představitelům v Rusku

Vloženo: středa 2. března 2022 11:17:20

Zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce a dalších náboženství se 28. února 2022 sešli k modlitbě a apelu k zastavení války na Ukrajině.
Zaslali otevřený dopis s žádostí o hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi Ruska, velkému muftímu Ruska a představitelům buddhistů, hinduistů a dalších náboženských komunit v Rusku.
Text dopisu:

Nejvyšší představitel Ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill

Hlavní rabín Ruska Berel Lazar

Velký mufti Ruska Rawil Gaynutdin

Vedoucí představitelé buddhismu a hinduismu v Rusku

Další představitelé komunit víry v Rusku 

                                                                                   28. února 2022

Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství ruského lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka a posvátnou hodnotu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali násilí a nespravedlnosti.

Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci bližnímu, k praktickému milosrdenství vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré sousedské vztahy mezi lidmi.

Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu.

Žádáme Vás proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veškerého svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na Ukrajině.

Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti.

Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše věřící, aby se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezidentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí.

 

Vaši kolegové v České republice

prezident České křesťanské akademie monsignor prof. Tomáš Halík

římskokatolický biskup Václav Malý

 vrchní zemský rabín České republiky Karol Sidon

patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta

předseda Muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka

synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný

první místopředseda Rady Církve bratrské Bronislav Matulík

biskup Jednoty bratrské Jan Klas

superintendent Evangelické církve metodistické Ivana Procházková

emeritní předsedkyně Liberální židovské komunity Bejt Simcha Sylvie Wittmannová

předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů Mikuláš Pavlík

generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš

představitel zenové školy Kwan Um Jakub Koldovský

evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal

progresivní rabín David Maxa

profesor Univerzity Karlovy Pavel Hošek

kazatel Církve bratrské Pavel Černý

prezident Univerzální federace míru Juraj Lajda

generální vikář apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice Vasyl Slivocký

zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák a

další


Časy modliteb