Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

1. Muharram - začátek nového islámského roku 1443 hidžri

Vloženo: sobota 7. srpna 2021 18:29:01

1. Muharram - začátek nového islámského roku 1443 hidžri

Očekávané datum 1. Muharramu v tomto roce je pondělí 9. srpna nebo úterý 10. srpna 2021, v závislosti na pozorování Měsíce. S datem 1. Muharram začíná i nový islámský rok 1443 hidžri.

Muharram je nejen 1. měsíc islámského kalendáře, ale je také jedním ze čtyř posvátných měsíců v roce. Jak Alláh říká v Koránu (ve významu):

„Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Jeho Knize v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné, a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé…“ (Súra at-Tauba, 9:36)

Čtyři měsíce uvedené v tomto verši jsou Dzu l-Qaada, Dzu l-Hidždža, Muharram a Rajab. To je patrné ze slov Proroka (sAs), která pronesl ve svém posledním kázání:

"Rok má dvanáct měsíců, z nichž čtyři měsíce jsou posvátné: tři jsou jdoucí po sobě - Dzu l-Qaada, Dzu l-Hidždža, Muharram a (čtvrtý je) Rajab." (Sahíh al-Buchárí: 3197)

Slovo „Muharram“ v doslovném smyslu znamená „zakázaný“. Podobně jako v ostatní posvátné měsíce je vedení války nebo páchání jakéhokoli druhu násilí během tohoto měsíce zakázáno.


Časy modliteb