Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

ZEMŘEL DR. JÚSUF AL-QARADÁWÍ

Vloženo: pátek 30. září 2022 21:36:28

Dr. Jusúf al-Qaradáwí byl předním muslimským učencem, jenž zasvětil svůj život islámu. Narodil se r. 1926 v Egyptě a vystudoval káhirskou univerzitu al-Azhar. Je autorem více než dvaceti knih, z nichž některé byly přeloženy do řady jazyků. Byl také básníkem uznávaným pro svůj elegantní styl.

Do češtiny byla přeložena jeho kniha „Povolené a zakázané v islámu“, kterou nyní dává Muslimská obec v Praze do tisku v jejím druhém českém vydání.

V roce 1977 položil Dr. Jusúf al-Qaradáwí základy Fakulty islámského práva a islámských studií na Katarské univerzitě a stal se děkanem fakulty. Ve stejném roce zde založil a vedl „Centrum výzkumu Prorokovy biografie a Sunny“.

V roce 1997 spoluzaložil Evropskou radu pro fatvy a výzkum, se sídlem v Irsku. Jde o radu významných muslimských učenců, kteří se věnují výzkumu a vydávání právních ediktů určených především muslimským komunitám na Západě. Až do své smrti 26. 9. 2022 v ní působil jako ředitel. Byl rovněž předsedou Mezinárodní unie pro muslimské učence (IUMS). Žil v Kataru.


Časy modliteb